Over het register

Alle WOZ-medewerkers die in het register opgenomen zijn voldoen aan de kwaliteitseisen die door de Waarderingskamer, de LVLB en het NRVT zijn opgesteld in de WOZ-kwalificatiedossiers.

U kunt zich inschrijven in het register wanneer u met succes één of meerdere modules van de WOZ-opleidingen hebt afgerond.

Ook kunt u zich inschrijven wanneer u als Register Taxateur staat ingeschreven in de Kamer Wet Onroerende Zaken van het NRVT.

Let op: het register is bedoeld voor de vernieuwde WOZ-examens (vanaf 2019) die bestaan uit zes modulen en aansluiten bij de rollen die benoemd staan in de Waarderingsinstructie.

Het inschrijven is gratis.