LVLB en vakbekwaamheidstoetsen WOZ

De Landelijke Vereniging van Lokale Belastingen (LVLB) is een landelijke belangenvereniging voor lokale belastingen (gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden). Het doel van de vereniging is het verder ontwikkelen en uitwisselen van vakkennis over heffing en invordering van lokale belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor een adequate uitvoering van de Wet WOZ. Er zijn diverse medewerkers betrokken bij de waardebepaling. De LVLB heeft samen met de Waarderingskamer, het NRVT en de opleiders vakbekwaamheidstoetsen WOZ ontwikkeld die aansluiten bij de recente ontwikkelingen in het vakgebied en bij de behoefte van de belastingmedewerker. De toetsen worden afgenomen door SVM Nivo.

Meer informatie over de vakbekwaamheidstoetsen WOZ kunt u hier vinden.

Deskundigen werkzaam in de WOZ die één of meerdere certificaten of diploma's hebben behaald kunnen zich registreren in dit LVLB WOZ register.

home-image